วิธีการชำระค่าสินค้า

ช่องทางการโอนเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด 

 

ธนาคารกรุงไทย        - กระแส        094-6-01013-7

                             - ออมทรัพย์   094-0-18545-8

ธนาคารทหารไทย      - กระแส        195-1-02268-8

                            

Visitors: 45,388